Teenused

VentService OÜ põhitegevuseks on ventilatsiooni puhastus ja kliimaseadmete hooldus ning õhufiltrite vahetamine, mille eesmärgiks on tagada seadmete ja süsteemide pikaajaline ja tõrgeteta töö. Kui olete meie ennetustöö tellimisega hiljaks jäänud, pakume ka seadmete remonti.
Teenusena on meilt võimalik tellida ventilatsioonitorude puhastust, mille eesmärgiks on eemaldada nähtavaid saasteaineid.
Sõltuvalt seadme tüübist ja ajaetappidest mõeldakse hoolduse all järgnevat:
  • Klappide hooldus
   • vaba liikumise kontroll, reguleerimine
   • tihendite kontroll
   • ajamite töö kontroll
    • Filtrid
     • täituvuse kontroll
     • diferentsiaalrõhumõõtja kontroll, reguleerimine
      • Soojusvaheti hooldus
       • Rootorsoojusvaheti:
        • haritihendite kontroll
        • laagrite, rihmülekannete, mootorreduktori kontroll
        • ajami automaatikaploki kontroll
        • puhastamine
        • jäätumiskaitse kontroll
         • Plaatsoojusvaheti:
          • klappide kontroll
          • automaatika kontroll
          • vajadusel puhastamine/pesemine
           • Vesi-glükoolsoojusvaheti:
            • radiaatorite kontroll, õhutamine, puhastamine
            • torustiku ja ühenduste kontroll
            • pumba, täiturventiili ja rõhu kontroll
            • kaablite ja elektriühenduste kontroll
             • Veekalorifeer
              • Radiaatori kontroll, õhutamine
              • Pumba, täiturventiili ja tagasilöögiklappide kontroll
              • Automaatikaseadmete kontroll
              • Puhastamine
               • Elektrikalorifeer
                • Kalorifeeri pindade puhastamine
                • Küttekehade kinnituste ja korrasoleku kontroll
                • Kaablite ja elektriühenduste kontroll
                • Kaitseandurite ja automaatika kontroll
                 • Ventilaatori ja mootori hooldus
                  • Kiilrihmade ja pingsuse kontroll, pingutamine, vahetamine
                  • Laagrite kontroll
                  • Rihmarataste kontroll
                  • Amortisaatorite kontroll
                  • Kaablite ja elektriühenduste kontroll
                  • Puhastamine
                   • Seadme üldhooldus
                    • Tihendite, sulgurite kontroll
                    • Agregaadi visuaalne kontroll, puhastamine
                    • Torustiku ja lõppseadmete kontroll
                     • Automaatika hooldus
                      • Juhtautomaatika töö kontroll
                      • Elektriühenduste kontroll
                      • Tööreziimide kontroll
                      • Seadesuuruste muutmine vastavalt vajadusele, tellimusele
                       • Vesijahuti hooldus
                        • Kondensaatori patarei puhastamine
                        • Külmainetorustiku visuaalne kontroll
                        • Ventilaatorite kontroll
                        • Vibratsioonitõkete kontroll
                        • Külmaaine lekete kontroll, vajadusel täitmine
                        • Elektriühenduste kontroll
                        • Mudafiltrite puhastus
                        • Glükooli/vee rõhkude kontroll, vajadusel täitmine
                        • Reguleerventiilide töö kontroll
                         • Split-tüüpi jahuti
                          • Kondensaatori patarei puhastamine
                          • Külmainetorustike ühenduste kontroll
                          • Ventilaatorite kontroll
                          • Vibratsioonitõkete kontroll
                          • Õhufiltrite kontroll/puhastamine
                          • Kondensaadipumba kontroll
                          • Kondensaadi äravoolu kontroll
                          • Siseosade filtrite puhastus (seda peab korraliste hoolduste vahel teostama ka „Tellija“ ise, kui lepingus pole ära märgitud teisiti)